Posts tagged "praxeologie"

Teoria valorii aplicată în economie şi acţiunii umane în general

Praxeologia – știința elaborată în cadrul Şcolii Austriece  În orice domeniu de studiu, pe parcursul istoriei au avut loc mari descoperiri, care au revoluţionat ştiinţa şi au modificat radical viziunile  despre metodele de cercetare şi de căutare a cunoştinţei, predominante până atunci. Un exemplu elocvent, este teoria heliocentrică a lui Nicolaus Copernic, care a demonstrat… Continue reading